Latviešu tautas tradīciju izkopšana

Idejas apraksts

Kas senču pagātni pētī un tagadni izdzīvo, tas nākotni svētī. Mums senču tautas tradīcijas un kultūra ir asinīs.

Mūsu virzītājspēks ir deja un senču tradīcijas. Šo gadu laikā esam pilnveidojušies. Tomēr ikdienas mainīgajā pasaulē arvien ir nepieciešams papildināt tautu tērpu sastāvdaļas. Tas neapšaubāmi rada pozitīvu iespaidu par kolektīvu, jo dejas mākslinieciskā izpildījuma kvalitātē būtiska nozīme ir vizuālajam tēlam. Tā būtu mums patiesi svarīga dāvana, tuvojoties un svinot kolektīva desmitgadi. Caur senču kultūru mēs pagātni pētam un izdzīvojam to tagadnē, darbojamies, lai svētīgi nodotu to nākotnē!

#VīmynsStaro #AtbalstiVīmyns

Par šo pieteikumu balsošana ir beigusies