Iedarbināsim kopā Tukuma vēsturisko pulksteni!

Idejas apraksts

Tukuma centrālais pulkstenis ir apstājies un mēs to vēlamies atkal iedarbināt.

Tukuma vēsturiskais pulkstenis atrodas Tukuma ev. lut. baznīcas tornī - pašā pilsētas centrā Brīvības laukumā. Tur parasti pulcējas ļoti daudz cilvēku gan ikdienā, gan dažādos pasākumos. Viņi visi vēlas redzēt pareizu laiku un vadīties pēc tā. Mēs vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vidums" esam aktīvi pilsētas patrioti, tādēļ vēlamies, lai tukumniekiem un Tukuma viesiem ir pareizs laiks - TUKUMA LAIKS! Balsosim visā Latvijā!

#Vidums #Tukums

3372 BALSIS
28 Dienas
20 Stundas
27 Minūtes
41 Sekundes