Pieteikuma anketa
1. Kategorija, kurā vēlies startēt, piedaloties konkursā
Lai startētu papildus citā kategorijā, dalībnieka pieteikumam jāatbilst kategorijai (Indivīds, Ģimene, Kolektīvs) un saturiski pieteikums nedrīkst atkārtoties.