Konkursa “Maksimālisti” 2017. gada nolikums

1. KONKURSA PASŪTĪTĀJS

SIA „MAXIMA Latvija”, juri diskā adrese: "Abras", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003520643.

2. KONKURSA IZPILDĪTĀJS

SIA „Alpha Baltic”, juridiskā adrese: Stabu iela 19, Rīga, LV-1011, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003309127.

3. KONKURSA NORISES LAIKS

3.1. Konkurss norisinās no 2017. gada 9. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam.

3.2. Konkursa norise ir sadalīta 5 mēnešu posmos un 1 visa perioda posmā.

  3.2.1. Uz mēneša periodu indivīds, ģimene vai kolektīvs var pieteikties:

  • no 9. janvāra līdz 23. janvārim. Pieteikumi tiks publicēti 1. februārī;
  • no 1. februāra līdz 15. februārim. Pieteikumi tiks publicēti 1. martā;
  • no 1. marta līdz 15. martam. Pieteikumi tiks publicēti 1. aprīlī;
  • no 1. aprīļa līdz 15. aprīlim. Pieteikumi tiks publicēti 1. maijā;
  • no 1. maija līdz 15. maijam. Pieteikumi tiks publicēti 1. jūnijā.

  3.2.2. Uz Grand Prix jeb Lielo balvu (ar balsošanu līdz 29.jūnijam) indivīds, ģimene vai kolektīvs var pieteikties visu konkursa norises periodu, pieteikumi tiks publicēti nākamā mēneša 1.datumā pēc pieteikšanās, jūnijā – nākamajā darba dienā.

3.3. No 2017.gada 1. februāra līdz 29. jūnijam internetā norisinās balsošana par pieteikumiem.

3.3.1. Balsošana noslēdzas februāra, marta, aprīļa un maija pēdējā datumā, un uzvaru gūst viens no katras kategorijas pieteikumiem, kam ir visaugstākais balsojums. 29.jūnijā līdz plkst. 20:00

tiek noteikts viens uzvarētājs no katras kategorijas ar augstāko balsojumu par jūnija mēnesi.

3.3.2. Grand Prix jeb Lielās balvas pretendenti tiks noteikti 29. jūnijā plkst. 20:00.

3.4. Jūnija mēneša un Grand Prix finālistu apbalvošana notiks 2017. gada 30. jūnijā.

4. KONKURSA MĒRĶIS

4.1. Maxima rūp Latvijas iedzīvotāju pašizaugsme un sasniegumi, tādēļ jau vairāku gadu garumā tiek realizēts projekts Maksimālisti, kura ietvaros Maxima uzņemas iniciatīvu atbalstīt un iedvesmot pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju.

4.2.Konkursa mērķis ir aicināt tā dalībniekus izteikt savus sapņus, vēlmes un gūt atbalstu to realizācijai.

5. PLATFORMAS MEHĀNISMS

5.1. Dalībnieki piesakās kādā no 3 kategorijām: indivīds, ģimene vai kolektīvs.

5.2. Dalībnieki aicina par sevi balsot ar sociālo tīklu starpniecību (Facebook, Draugiem, Twitter).

5.3. Dalībniekiem reģistrējoties jāizvēlas starp mēneša balvu vai Grand Prix, kur balsošana noritēs līdz 29.jūnijam.

  5.3.1. Piecus mēnešus reizi mēnesī dalībnieki, kuri pieteikušies mēneša balvai, iegūst atbalstu – viens no pieteikumiem katrā kategorijā ar lielāko balsu skaitu.

  5.3.2. Dalībniekiem, kuri pieteikušies Grand Prix, ir iespēja projekta noslēgumā iegūt Lielo balvu katrā kategorijā.

  5.3.3. Papildus projekta noslēgumā Maxima piešķir savu simpātiju balvu (29.jūnijā).

5.4. Iegūtie līdzekļi tiek piešķirti tikai projektā pieteiktā mērķa sasniegšanai.

6. BALVU FONDS

6.1. Balvu fonds ir sadalīts proporcionāli kategorijām – Indivīds, Ģimene un Kolektīvs.

  6.1.1. Indivīda kategorijā balvu fonds sadalīts šādi: katru mēnesi no 2017. gada 1. februāra līdz 29. jūnijam – iespēja iegūt 500 EUR. Lai iegūtu Grand Prix jeb Lielo balvu, veicot pieteikumu, ir jāizvēlas balsošanas periods līdz 29. jūnijam. Pieteikums ar augstāko balsu skaitu 29.jūnijā saņems Lielo balvu 1000 EUR.

  6.1.2. Ģimenes kategorijā balvu fonds sadalīts šādi: katru mēnesi no 2017. gada 1. februāra līdz 29.jūnijam – iespēja iegūt 1000 EUR. Lai iegūtu Grand Prix jeb Lielo balvu, veicot pieteikumu, ir jāizvēlas balsošanas periods līdz 29. jūnijam. Pieteikums ar augstāko balsu skaitu 29. jūnijā saņems Lielo balvu 2000 EUR.

  6.1.3. Kolektīva kategorijā balvu fonds sadalīts šādi: katru mēnesi no 2017. gada 1. februāra līdz 29. jūnijam – iespēja iegūt 1500 EUR. Lai iegūtu Grand Prix jeb Lielo balvu, veicot pieteikumu, ir jāizvēlas balsošanas periods līdz 29. jūnijam. Pieteikums ar augstāko balsu skaitu 29.jūnijā saņems Lielo balvu 3000 EUR.

6.2. Papildus ir iespēja saņemt unikālu Maxima darbinieku simpātiju balvu 1000 EUR vērtībā. Pasniegšana 30. jūnijā.

6.3. Kopējais balvu fonds ir 22 000 EUR.

7. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

7.1. Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš atbilst kādai no 3 kategorijām: Indivīds, Ģimene vai Kolektīvs.

7.2. Lai piedalītos konkursā, konkursa dalībnieks veic sekojošas darbības:

  7.2.1. Apmeklē mājas lapu www.maksimalisti.lv.

  7.2.2. Identificē savu sapni kādā no kategorijām Indivīds, Ģimene vai Kolektīvs;

   7.2.2.1. Aizpilda kontaktinformācijas sadaļu.

   7.2.2.2. Izvēlas dalības periodu – mēnesi vai periodu līdz 29.jūnijam (no tā būs atkarīgs finansiālā atbalsta apmērs).

   7.2.2.3. Sniedz īsu sapņa, kaislības, vēlmes, vajadzības aprakstu (šī sadaļa tiks uzrādīta zem pieteikuma).

   7.2.2.4. Izklāsta plašāk savu vēlmi – kādam mērķim atbalsts ir nepieciešams, kādēļ tieši šim pieteikumam būtu jāiegūst atbalsts.

  7.2.3. Augšupielādē bildi un/vai pievieno linku uz Youtube video.

  7.2.4. Pieteikumi jāreģistrē līdz mēneša 15. datumam. Pieteikumi tiks publicēti nākamā mēneša 1. datumā. Tālāk aktīvi būs jāpulcē atbalstītāji un jāiegūst visvairāk balsu, lai saņemtu kāroto balvu sapņa realizācijai.

7.3. Dalība konkursā ir bez maksas.

8. KONKURSA DALĪBNIEKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

8.1. Konkursa dalībniekus atbalstīs un uzvarētāju noteiks tauta. Katrā kategorijā pieteikums ar vislielāko balsu skaitu tiks noteikts kā uzvarētājs.

  8.1.1. Vienāda punktu skaita gadījumā papildus balsis ir iespēja piešķirt SIA „MAXIMA Latvija” uzaicinātajai žūrijai, kuras sastāvā ir Latvijā zināmas personības – Raimonds Elbakjans, Baiba Sipeniece un tautas deju ansamblis "Rotaļa".

8.2. Konkursa balvu ieguvējus nosaka atbilstoši to pieteikumiem trijās dažādās kategorijās un balsošanas periodos:

  8.2.1. Indivīds (mēneša periods (februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijs) vai Grand Prix (balsošana līdz 29.jūnijam));

  8.2.2. Ģimene (mēneša periods (februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijs) vai Grand Prix (balsošana līdz 29.jūnijam));

  8.2.3. Kolektīvs (mēneša periods (februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijs) vai Grand Prix (balsošana līdz 29.jūnijam));

8.3. Par konkursa dalībnieku pieteikumiem varēs balsot no 2017. gada 1.februāra līdz 29. jūnijam atbilstoši noteiktajam kategoriju un periodu sadalījumam.

8.4. Visu 3 kategoriju dalībnieki pretendē uz 6. punktā norādītajām balvām.

  8.4.1. Viens uzvarētājs katrā kategorijā saņems vienu 6. punktā norādīto balvu.

8.5. Konkursa uzvarētāji tiks noteikti 6 (sešos) posmos:

  8.5.1.Pieci mēneša posmi norisināsies pa mēnesim no 2017. gada 1. februāra līdz 29.jūnijam, un tajos varēs iegūt mēneša balvu.

  8.5.2. Viens posms ietvers visu periodu no 1. februāra līdz 29. jūnijam, un tajā būs iespēja tikt pie Grand Prix.

8.6. Mājas lapā www.maksimalisti.lv norisinās balsojums par favorītiem.

  8.6.1. Balsot var jebkurš cilvēks, kam ir pieeja internetam un sev piederošs lietotāja konts kādā no sociālajiem tīkliem: www.draugiem.lv, www.facebook.com, www.twitter.com.

  8.6.2. Balsot iespējams vienu reizi dienā.

  8.6.3. Nav atļauts iegādāties balsis, mainīt balsojumu rezultātu vai izmantot metodes, kas nav minēts 8.6.1. punktā. Aizdomu gadījumā balsojuma rezultāti tiks pārskatīti un organizatoriem ir tiesības pretendentu diskvalificēt no tālākās dalības konkursā.

8.7. Visā laika periodā no 1.februāra līdz 29.jūnijam tiks apbalvoti 18 (astoņpadsmit) pieteikumi visās kategorijās un periodā kopā.

9. BALVU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA

9.1. Mēneša balvu ieguvēju pilns saraksts ar vārdiem, uzvārdiem un viņu sasniegumiem tiks publicēts konkursa mājas lapā www.maksimalisti.lv katra mēneša pirmajā darba dienā.

9.2. Pilns balvu ieguvēju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.maksimalisti.lv līdz 2017. gada 4. jūlijam (ieskaitot).

10. BALVU SAŅEMŠANA

10.1. Konkursants par savu uzvaru tiks informēts personiski pa e-pastu un tālruni, ja tāda informācija būs norādīta attiecīgā konkursanta kontaktos.

10.2. Lai saņemtu konkursa nolikuma 6. punktā norādīto balvu, balvas ieguvējam jāsazinās ar konkursa organizētājiem, zvanot pa tālruni +371 67844490 darba dienās laikā no plkst. 09:00 līdz 18:00, lai vienotos par balvas saņemšanu un saistītās dokumentācijas parakstīšanu.

  10.2.1. Ja balvas saņēmējs ir vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, laimētās balvas apmērs tiks ieskaitīts viena no vecāku vai aizbildņu bankas kontiem pēc līguma parakstīšanas ar konkursa organizētāju.

  10.2.2. Ja balvas saņēmējs ir vecumā no 18 (astoņpadsmit) gadiem, tā laimētās balvas apmērs tiks ieskaitīts uzvarētāja bankas kontā pēc līguma parakstīšanas ar konkursa organizētāju.

  10.2.3. Balvas ieguvējs, parakstot līgumu ar konkursa organizētāju par balvas saņemšanu, apliecina, ka balva tiks tērēta pieteiktā projekta realizācijai – talanta attīstībai, sapņu realizācijai, mācību līdzekļu, mūzikas instrumentu, sporta inventāra un/vai citu nepieciešamo materiālu iegādei.

  10.2.4. Balvas ieguvējs, parakstot līgumu ar konkursa organizētāju par balvas saņemšanu, norāda savu vārdu, uzvārdu, tālruni, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, bankas konta datus. Konkursa organizētāji apliecina, ka šie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi balvas pārskaitīšanai uz laimētāja kontu.

  10.2.5. Visas 6. punktā norādītās balvas tiks pārskaitītas uz bankas kontu, bet netiks izmaksātas skaidrā naudā vai mainītas pret citu balvu.

10.3. Katram balvas ieguvējam jāsazinās ar konkursa organizētājiem, zvanot pa tālruni +371 67844490 darba dienās laikā no plkst. 09:00 līdz 18:00, lai vienotos par balvas saņemšanas vietu un laiku, līdz 2017. gada 30. jūnijam.

  10.3.1. Pēc 2017. gada 31. jūlija balvas vairs netiks izsniegtas.

  10.3.2. Ja balva netiek izņemta līdz 2017. gada 31. jūlijam, tā paliek SIA „MAXIMA Latvija” īpašumā.

10.4. SIA „MAXIMA Latvija” neapmaksā uzvarētāju izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos konkursā un balvas saņemšanu (komunikācijas izdevumi, transporta izdevumi, bankas komisijas un citi šāda veida izdevumi).

10.5. SIA „MAXIMA Latvija” veic visu ar laimestu saistīto nodokļu apmaksu.

10.6. Punktos 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. norādītās balvas summas ir aprēķinātas pēc nodokļu nomaksas.

11. PAPILDU NOSACĪJUMI

11.1. Pretendents, iesniedzot pieteikumu, piekrīt, ka konkursa pieteikums, video un/vai pievienotās bildes tiek ievietots publiskā vietnē un ir pieejams apskatei jebkuram interneta lietotājam.

  11.1.1. Pretendents ar konkursa pieteikuma izvietošanu, pievienoto video un/vai bildi nepretendē uz nekāda veida atlīdzību vai honorāru.

11.2. Pretendents var iesniegt pieteikumu uz vairākām 5.1. punktā minētajām kategorijām, ja kvalificējas parametriem Indivīds, Ģimene vai Kolektīvs.

11.3. Pretendents var pieteikties atkārtoti citā mēnesī. Šādā gadījumā pieteikuma saturs un mērķis nedrīkst atkārtoties. Pretendents izvēlas, vai pretendēs uz mēneša balvu vai Grand Prix, kur ir atšķirīgi laika periodi. Nav atļauts pieteikties un pretendēt gan uz mēneša, gan uz Lielo balvu.

11.4. Piesakoties konkursā, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekritis visiem konkursa noteikumiem un atzīst šos noteikumus par saistošiem, kā arī apliecina, ka visi viņa iesniegtie dati ir patiesi.

11.5. Konkursa organizatori neatbild par:

  11.5.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies, piesakoties konkursā vai sagatavojot materiālu pieteikumam;

  11.5.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ;

  11.5.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ;

  11.5.4. trešo personu vai subjektu kļūdām un nolaidību, kuru dēļ rodas kavēšanās.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

12.1. Jebkuras pretenzijas šī konkursa sakarā iesniedzamas SIA „MAXIMA Latvija” rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu.

12.2. Konkursa dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi līdz 2017. gada 30. jūnijam.

12.3. Rakstiskas pretenzijas jāiesniedz konkursa organizatoriem Stabu ielā 19, Rīga, LV-1011, Latvija.

12.4. Konkursa organizatori izskata pretenzijas šī konkursa sakarā un atbild uz tām 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no saņemšanas dienas, ja pretenziju ir iesniedzis pretendents.

12.5. Pārējos gadījumos konkursa organizators izskata saņemto pretenziju un sniedz atbildi termiņā un kārtībā pēc saviem ieskatiem.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13.1. Organizatora un dalībnieka tiesības un pienākumi aprakstīti tikai šajos noteikumos, kā arī spēkā esošajos normatīvajos aktos.

13.2. Visai informācijai par konkursu, kas atrodama reklāmas materiālos, ir informatīvs raksturs.

13.3. Dalībnieka piedalīšanās konkursā nozīmē, ka dalībnieks piekrīt normām, kas paredzētas šajos noteikumos.

13.4. Konkursa norises kārtību organizators ir noteicis šajos noteikumos.

13.5. Visi konkursa organizatora lēmumi konkursa norises laikā ir galīgi un visiem dalībniekiem saistoši.

13.6. Visus radušos strīdus risina saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

13.7. Konkursa organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas konkursa noteikumos, lai nodrošinātu konkursa drošu un godīgu norisi.

13.8. Žūrijas lēmumi attiecībā uz uzvarētāju izvēli ir neapstrīdami un galīgi.

13.9. Konkursa noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža mājas lapā www.maksimalisti.lv.

13.10. Pilnie konkursa noteikumi atrodami mājas lapā www.maksimalisti.lv.

14. PAPILDU INFORMĀCIJA

Lai iegūtu vairāk informāciju par kampaņas norisi:

14.1. apmeklē mājas lapu www.maksimalisti.lv;

14.2. raksti vēstuli ar sev interesējošo jautājumu uz e-pastu info@maksimalisti.lv;

14.3. zvani uz informatīvo tālruni +371 67844490.